AIap I. + Alap II. – távoktatásban, kedvezménnyel

145 000 Ft

Alap I. Egészségügyi alapismeretek + Alap II. Természetgyógyászati alapismeretek – távoktatásban 16.000 Ft kedvezménnyel. 

 

 

Leírás

Amennyiben az ALAP I. és ALAP II. kurzust választod, jobban tudjuk ütemezni a tanulási tervezetedet, biztos nem csúszol le az aktuális viszgákról, azonban nem szükséges egyszerre párhuzamosan tanulni a 2 anyagrészt, kérj személyreszabott ütemtervet! Használd ki az ajánlott kedvezményt!

ALAP I. egészségügyi modul leírása:

A modul távoktatásban folyamatosan indul.

A jelentkezés alapfeltétele:

 • középiskolai érettségi

Képzési időpontok:

 • folyamatos kezdés, távoktatási rendszerben

Jelentkezés:

 • online jelentkezés

A képzés célja:

 • olyan általános egészségügyi ismeretek elsajátítása, amelyek a középfokú végzettségre épülő természetgyógyász szakmai bizonyítvány megszerzéséhez szükségesek (anatómia, kórtan, kórfejlődéstan, az ember élettani funkciói, elsősegélynyújtás alapjai).
 • Egészségügyi végzettségűek, akik szerepelnek az egészségügyi szakdolgozók alapnyilvántartásában, a modulvizsga alól felmentést kapnak.

Modulvizsgához szükséges tananyagok:

 • Minden tananyagunk az oktatási portálunkról elérhető (tematikus tananyagok, fejezetekre bontva, ellenőrző tesztek, házitesztek és a vizsgaközpont által összaállított vizsgafeladatok.

Képzés díja:

 • Távoktatásban 68.000 Ft.
 • A vizsgára jelentkezést a képző intézményünk által kiállított, a képzés elvégzését igazolt dokumentumokkal hallgatóink egyénileg végzik. A jelentkezés menetét adatlappal segítjük.
 • Vizsgadíjak egyénileg fizetendők a vizsgaközpont által megadott bankszámlára utalással (A központ mindenkori aktuális díjtételének megfelelően alakulnak, melyről a jelentkezési dokumentumokban friss tájékoztatást adunk. és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ mindenkor aktuális díjtételének megfelelően alakulnak.
 • A vizsgára való regisztráció feltétele: a vizsgadíjat igazoló szelvény bemutatása.

A képzés szabályozásának jogi háttere:

 • 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet a természetgyógyászati tevékenységről
 • 11/1997. (V.28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
 • 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

A képzés célja:

 • Általános egészségügyi ismeretek nyújtása, amelyek alaptájékozottságot adnak a középfokú végzettségre épülő természetgyógyászati tevékenység megalapozásához.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • Regisztráció honlapunkról, díjbekérő alapján a tandíj átutalása
 • Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, képzési szerződés
 • Legalább középfokú végzettség
 • Amennyiben önfejlesztő céllal kívánja tanulni, úgy nem szükséges semmiféle előképzettség.

Tervezett képzési idő:

 • Távoktatásban egyéni ütemterv, témakörönként ellenőrző teszttel, és megoldójával segítve.

A képzés módszerei:

 • A képzés távoktatásban történik, a módszer egyéni felkészülés az ARYAN eLearning rendszeren keresztül tutori segítséggel.

A képzés részei, tartalma, terjedelme (bár egyéni időbeosztást rögzítünk az alábbi táblázatban egyes tananyag részek elsajátításához, azonban hallgatóinknak ajánlott ütemtervet készítünk, mely jól tartható, tanulási tematikát biztosít:

1. Általános anatómiai, élettani, kórélettani alapismeretek. Egyéni
időbeosztás
2. Mozgás szervrendszere, csontok, ízületek, izmok felépítése, funkciója, ízületi mozgások alaki és működési rendellenességek, élettani, kórélettani elváltozások, mozgás szervrendszeri betegségek, tünetei, kezelései. Egyéni
időbeosztás
3. Keringés szervrendszere, szív és az erek anatómiai felépítése, normál és kóros működési elvei. Nagy- és kis vérkör, artériák, vénák, kapilláris rendszer normál és kóros működése. Vérkeringést befolyásoló tényezők, vér- és vérképző szervek, a vér alakos elemei. A nyirokrendszer és egyes szerveinek működése, kóros elváltozások. Szív- és érrendszeri betegségek tünetei, és kezelése. Egyéni
időbeosztás
4. A légzés szervrendszere, légzőszervrendszerhez tartozó anatómiai képletek, légzőszervrendszer szervei működése, külső és belső légzés, légzés-keringés hatásai, kóros működés, fulladás tünetei, és lehetséges okai, légzőszervi betegségek tünetei, kezelése. Egyéni
időbeosztás
5. Az emésztés szervrendszere, az emésztőrendszerhez tartozó szervek felépítése, elhelyezkedése, tápcsatorna és egyes szakaszai működése, emésztőmirigyek, felszívódás folyamata, kóros működésük, leggyakoribb anyagcsere zavarok-betegségek, diagnosztika, gyógyítási módszerek. Egyéni
időbeosztás
6. A kiválasztás szervrendszere, kiválasztó szervrendszer részei, működésük, élettani jelentőségük, a kiválasztó szervrendszer egyes részeinek kóros működése, betegségeinek leggyakoribb okai, tünetei, kezelési módjai. Egyéni
időbeosztás
7. Szaporodás szervrendszer, női és férfi nemi működés lényege, női és férfi nemi szervek részei, elhelyezkedése, élettani és kóros működése, azok betegségei, tünetei és kezelési módjai. Egyéni
időbeosztás
8. Neuroendokrin rendszer, anatómiája, külső és belső elválasztású mirigyek működése, élettani működésének folyamatai, a hormonok ismertetése, kóros működésük, következményeik, leggyakoribb betegségeik, tüneteik, és kezelési módjai. Egyéni
időbeosztás
9. Érzékszervek, anatómiai felépítése, működése, élettan és kóros folyamatai, azok következményei, leggyakoribb betegségei, tünetei, kezelési módja. Egyéni
időbeosztás
10. Elsősegélynyújtás, fogalma, szabályai. Mentőláda felszerelése, állapotok, melyek elsősegélynyújtást igényelnek, eszközök az elsősegélynyújtásban, újraélesztés, áramütés, villámcsapás ellátásának szabályai, törések, ficamok ellátásának szabályai, mentőkocsi hívásának szabályai. Egyéni
időbeosztás

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A tanfolyam elvégzéséről írásos igazolás készül, melyet a résztvevők a tanfolyam elvégzését követően, a kurzuszáró teszt sikeres megoldását követően  kézhez kapnak.

Szakmai vizsgára vonatkozó előírások:

 • 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet
 • 11/1997. (V.28.) NM rendelet szerint a vizsgákat a Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ mindenkori jogutódjafolytatja le.
 • Modulvizsgákra vonatkozó egyéb kérdésekben az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ mindenkori jogutódjának vizsgaszabályzata című mellékletünk rendelkezik.

A képzés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó előírások:

A képzés szervezésének feltételei:

 • Személyi feltételek: oktatók, a kurzus tananyagait elkészítő szakemberek, orvos vagy természetgyógyász, egészségügyi főiskolát végzett szakemberek.

Tárgyi feltételek:

 • oktatási portál, melyhez felhasználói kódot adunk a beíratkozott hallgatóknak

Képzési időpontok:

 • Folyamatos kezdés, távoktatási rendszerben.

Jelentkezés:

Online jelentkezés

Aryan 2004 Kft.  Képzési engedély száma Ny.Sz.: B/2020/005229

 

ALAP II: természetgyógyászati modul leírása:

A képzés célja:

 • Olyan holisztikus szemléletmód kialakítása, mely a természet és társadalom jelenségeit, ezen belül az egészséges és beteg embert fizikai, pszichés, szociális környezetével egységben, az anyag-energia-szellem szintjén teszi vizsgálat tárgyává.
 • E szemléletmód által hallgatóink a gyógyításban a teljességre, a harmónia és az egyensúly visszaállítására törekszenek.

Modulvizsgához szükséges tananyagok:

 • Minden tananyagunk az oktatási portálunkról elérhető (tematikus tananyagok, fejezetekre bontva, ellenőrző tesztek, házitesztek és a vizsgaközpont által összaállított vizsgafeladatok.

Amennyiben szívesen megvásárolnád tankönyv formájában a későbbiekre:

 • Természetgyógyászati alapismeretek:
  Jegyzet a középfokú természetgyógyászati oktatás és vizsgáztatás számára.
  Szerkesztette: Dr. Tamási József
 • Természetgyógyászati alapismeretek jegyzet – kiegészítés
  Főszerkesztő: Dr. Sarkadi Ádám, Bp. ETI 2001

Képzés díja:

 • Távoktatás: 78.000 Ft helyett (önálló időbeosztás, folyamatos kezdés, online eLearning rendszer)
 • A vizsgára jelentkezést a képző intézményünk által kiállított, a képzés elvégzését igazolt dokumentumokkal hallgatóink egyénileg végzik. A jelentkezés menetét adatlappal segítjük.
 • Vizsgadíjak egyénileg fizetendők a vizsgaközpont által megadott bankszámlára utalással (A központ mindenkori aktuális díjtételének megfelelően alakulnak, melyről a jelentkezési dokumentumokban friss tájékoztatást adunk. és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ mindenkor aktuális díjtételének megfelelően alakulnak.
 • A vizsgára való regisztráció feltétele: a vizsgadíjat igazoló szelvény bemutatása.

A képzés szabályozásának jogi háttere:

 • 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet a természetgyógyászati tevékenységről.
 • 11/1997. (V.28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről.
 • 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • Regisztráció honlapunkról, díjbekérő alapján a tandíj átutalása
 • Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap, képzési szerződés
 • Legalább középfokú végzettség
 • Amennyiben önfejlesztő céllal kívánja tanulni, úgy nem szükséges semmiféle előképzettség.

Tervezett képzési idő:

 • Távoktatásban egyéni ütemterv, témakörönként ellenőrző teszttel, és megoldójával segítve.

A képzés módszerei:

 • A képzés távoktatásban történik, a módszer egyéni felkészülés az ARYAN eLearning rendszeren keresztül tutori segítséggel.

A képzés részei, tartalma, terjedelme (bár egyéni időbeosztást rögzítünk az alábbi táblázatban egyes tananyag részek elsajátításához, azonban hallgatóinknak ajánlott ütemtervet készítünk, mely jól tartható, tanulási tematikát biztosít:

1. Természetgyógyászat története, filozófiai alapjai.
Természetgyógyászat biofizikai alapjai.
Természetgyógyászat bioenergetikai alapjai.
Természetgyógyászat biokémiai, pszichológiai alapjai.
Természetgyógyászat helye a mai orvostudományban.
Egyéni
időbeosztás
2. Kliens és a gyógyító kapcsolata, adminisztráció, a gyógyító személyisége, erkölcs, etika, jogi szabályozás, társszakmák, pszichoszomatika, fizioterápia, andragógia. Egyéni
időbeosztás
3. Ayurvédikus orvoslás, hagyományos népi gyógyászat, antropozófia. Egyéni
időbeosztás
4. Számonkérés, komplementer állapotfelmérő módszerek, védelmi technikák, kezelések.
Természetgyógyászat mozgás- és masszázsterápiák.
Egyéni
időbeosztás
5. HKO (Hagyományos Kínai Orvoslás) elmélete, filozófiája, gyakorlatrendszere. Egyéni
időbeosztás
6. Kínai számmisztika, asztrológia. Egyéni
időbeosztás
7. Fitoterápia, Bach-virágterápia, aromaterápia. Egyéni
időbeosztás
8. Homeopátia, biológiai fogászat, kineziológia. Egyéni
időbeosztás
9. Természetgyógyászat klinikum. Egyéni
időbeosztás
10. Természetgyógyászat klinikum. Egyéni
időbeosztás
11. Életmód-tanácsadás, összefoglalás. Egyéni
időbeosztás

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

 • A tanfolyam elvégzéséről írásos igazolás készül, melyet a résztvevők a tanfolyam elvégzését követően, a kurzuszáró teszt sikeres megoldását követően  kézhez kapnak.

Szakmai vizsgára vonatkozó előírások:

 • 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet
 • 11/1997. (V.28.) NM rendelet szerint a vizsgákat a Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ mindenkori jogutódjafolytatja le.
 • Modulvizsgákra vonatkozó egyéb kérdésekben az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ mindenkori jogutódjának vizsgaszabályzata című mellékletünk rendelkezik.

A képzés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó előírások:

A képzés szervezésének feltételei:

 • Személyi feltételek: oktatók, orvos vagy természetgyógyász

Tárgyi feltételek:

 • oktatási portál, melyhez felhasználói kódot adunk a beíratkozott hallgatóknak

Képzési időpontok:

 • A távoktatás kezdése folyamatos.

Aryan 2004 Kft.  Képzési engedély száma Ny.Sz.: B/2020/005229

0

Your Cart